Ambrozija u ZagrebaÄkoj županiji i Gradu Zagrebu (Ragweed in Zagreb County and Zagreb City)

Davorin Gajnik

Sažetak


Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L., limundžik, partizanka, pelinolisna ambrozija, fazanuÅ¡a) je jednogodiÅ¡nja samonikla biljka koja spada u korove i potjeÄe iz Sjeverne Amerike. Tijekom uspostavljanja prometne povezanosti Amerike i Europe pojavljuje se krajem 19. stoljeća u sjemenu lucerke, crvene djeteline i u sjemenu žitarice, te je na taj naÄin stigla u Europu. Do 1970. godine alergije izazvane peludi ambrozije smatrale su se iskljuÄivo problemom sjevernoameriÄkog kontinenta. Iako je ambrozija rasprostranjena u gotovo svim europskim zemljama unazad dvadesetak godina doÅ¡lo je do njezinog znatnog Å¡irenja u MaÄ‘arskoj, Srbiji i Crnoj Gori, SlovaÄkoj, Ukrajini i Hrvatskoj. U Hrvatskoj se ambrozija prvi put javlja Äetrdesetih godina proÅ¡log stoljeća i to prvo na podruÄjima Podravine, Posavine i Slavonije. Pretpostavlja se da je ambrozija unijeta u Hrvatsku putem sjemenja kao i sijena koje su sa sobom, za prehranu konja, nosili vojnici raznih vojski koji su ratovali na ovim podruÄjima u II. svjetskom ratu. 

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja