Kretanje zaraznih bolesti u ZagrebaÄkoj županiji u 2007. godini (Infectious diseases in County of Zagreb in 2007)

Tanja Grdić

Sažetak


 Na temelju prijava zaraznih bolesti koje kontinuirano prikuplja i prati Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo ZagrebaÄke županije, može se dati procjena o kretanju zaraznih bolesti u ZagrebaÄkoj županiji u 2007. godini. Ona se može ocijeniti razmjerno povoljnom, a temelji se na Äinjenici da su bolesti niskog higijenskog standarda (hepatitis A, bacilarna dizenterija, trbuÅ¡ni tifus) rijetke i sporadiÄne, a bolesti protiv  kojih se cijepi potisnute i svedene na pojedinaÄne sluÄajeve (jedan sluÄaj tetanusa u kolovozu u necijepljene osobe). 
    Epidemiološka situacija izravno ovisi o svim mjerama nadzora i daljnjem neprekinutom preventivnom i protuepidemijskom radu i primjeni mjera iz programa.
     Ovdje prikazani podaci pokazuju kretanje zaraznih bolesti u ZagrebaÄkoj županiji tijekom 2007. godine.

Ključne riječi


zarazne bolesti, Zagrebačka županija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja