Navika pušenja, konzumiranja alkohola i opojnih sredstava učenika šestih razreda osnovnih škola i program prevencije „Dobro nije što se puši, guta, pije“ u Zagrebačkoj županiji (Tobacco, alcohol and drug consumption habits in primary school pupils of Zag

Davorin Gajnik, Nataša Koražija

Sažetak


Uvod: Pušenje, pijenje alkoholnih pića i zloporaba opojnih droga predstavlja sve veći zdravstveni i društveni problem, naročito među školskom populacijom. Djeca probaju ili počinju piti alkoholna pića u najranijoj dobi, uglavnom prvi put konzumiraju alkohol u roditeljskom domu, te je problem pijenja alkoholnih pića najrašireniji. Pokušaj prve konzumacije cigareta dešava se u višim razredima osnovne škole, ali iako zabrinjavajući ne predstavlja tako značajan problem u osnovnoj školi. Metode: Istraživačka metoda bila je anonimna anketa provedena nad 2.928 učenica i učenika šestih razreda osnovnih škola u Zagrebačkoj županiji. Rezultati: 34,11% anketiranih je probalo pušiti cigarete, 60% anketiranih je probalo piti alkoholna pića te je 0,22% anketiranih probalo konzumirati opojne droge. 10% anketiranih puši povremeno ili redovito, 35,28% anketiranih povremeno ili redovito pije, a 0,22% anketiranih povremeno konzumira opojne droge. Pojavnost konzumiranja sredstava ovisnosti kod promatrane populacije rangira se : alkohol , cigarete, opojne droge. Zaključak: Potrebno je izraditi nacionalni i lokalni akcijski plan za prevenciju ovisnosti o cigaretama i alkoholu kod osnovno i srednje školske populacije, te osigurati financijska sredstva za provođenje. Provođenje svakog oblika edukacije i prevencije pijenja, pušenja i konzumacije opojnih droga je dobrodošao i trebao bi se provoditi kontinuirano za sve ovisnosti, a ne samo za opojne droge. Nije dovoljno jednom godišnje održati predavanje u školi na temu ovisnosti, uglavnom o opojnim drogama, već treba stalno educirati mlade osobe o štetnosti ,prvenstveno alkohola i cigareta pa tek onda opojnih droga, na zdravlje pojedinca. Također, potrebno je ojačati roditelje u njihovoj roditeljskoj ulozi i pomoći im da budu što odgovorniji i kvalitetniji roditelji. Potrebno je izraditi nacionalni i lokalni akcijski plan za prevenciju ovisnosti o cigaretama i alkoholu kod osnovno i srednjoškolske populacije, te osigurati financijska sredstva za provođenje. Zagrebačka županija provođenjem programa „ Dobro nije što se puši, guta , pije“ u šestim razredima osnovnih škola pokušava djecu učiti štetnosti cigareta, alkohola i opojnih droga na zdravlje , ali ih pokušava i pripremiti za promjene koje im se događaju ( pubertet) kao i za predstojeći život kroz izgradnju i stjecanje pozitivne slike i samopoštovanja o sebi i okolini. Zagrebačka i Krapinsko- zagorska županija prepoznale su problem ranog pijenja kod mladih te su kroz Županijsku sliku zdravlja i akcijski plan za zdravlje odredile mjere , aktivnosti i nositelje aktivnosti s ciljem prevencije ranog pijenja mladih osoba.

Ključne riječi


prevencija, alkohol, pušenje, droge, šesti razredi

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja