Mobilni telefoni – potencijalni izvor infekcije u bolnici (Mobile phones – potential infectors in the hospital)

Dijana Varda Brkić

Sažetak


Cilj rada je bio ustanoviti mikrobiološku čistoću mobilnih telefona zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Zabok. U jednom danu kao slučajan uzorak izabrali smo 40 zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Zabok koji su u tom trenutku imali mobilni telefon uz sebe. Bakterijska kontaminacija dokazana je u 50% ispitanih mobilnih telefona. Iz 16 (40%) obrisaka mobilnih telefona izolirani su koagulaza negativni stafilokoki (KNS), iz 2 (5%) obriska izoliran je Corynebacterium sp., a iz po jednog obriska izoliran je meticilin senzitivni Staphylococcus aureus (2,5%) i Acinetobacter baumannii (2,5%). Rezultati su pokazali da su mobilni telefoni bili kontaminirani različitim bakterijama i treba naglasiti i zaključiti da sama higijena ruku zdravstvenih djelatnika, a uz upotrebu mobilnih telefona, nije dovoljna, ako se povremeno ne dezinficira i vanjska površina mobilnog telefona. 

Ključne riječi


mobilni telefoni, bakterije, zdravstveni djelatnici, hospitalna infekcija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja