Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Krapinsko-zagorskoj županiji

Marina Stanković Gjuretek

Sažetak


Epidemiološka situacija
Rak dojke je najčešći rak i vodeći uzrok prijevremene smrti žena u dobi od 35 do 64 godine u Krapinsko-zagorskoj županiji. 
Dobno standardizirana stopa incidencije raka dojke u periodu od 2001. – 2008.g. za Krapinsko-zagorsku županiju je niža od stope za Hrvatsku (grafikon 1.), dok je mortalitet od raka dojke u istom periodu u skladu sa hrvatskim prosjekom, dok je 2003. i 2004. godine  nešto viši (grafikon 2.)

Usporedba stopa incidencije  i mortaliteta od raka dojke – Republika  Hrvatska i Krapinsko-zagorska županija u razdoblju od 2001. do 2008. godine


Ključne riječi


rak dojke, prevencija, skrining mamografija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja