Biološki lijekovi u imunoloških gerijatrijskih bolesnika

Nada Tomasović Mrčela

Sažetak


U organizaciji CZG ZZJZ Dr. Andrija Štampar, održana je  14.listopada, 161. Gerontološka tribina na kojoj je prof. dr. sc. Jadranka Morović- Vergles, dr. med., pred 131-im  sudionikom iz timova LOM-e i drugih stručnjaka različitih profila koji skrbe za gerijatrijske osiguranike, održala predavanje o ulozi bioloških lijekova u imunološkim/reumatološkim bolestima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja