Sažetak Svjetskog zdravstvenog izvješća 2008."Primarna zdravstvena zaštita: Sada više nego ikada" (Abstract of The World Health Report 2008."Primary Health Care: Now More Than Ever")

Antoinette Kaić-Rak

Sažetak


Primarna zdravstvena zaštita koja je pokrenuta prije trideset godina kao skup vrijednosti, principa i pristupa imala je za cilj podizanje razine zdravlja kod uskraćenih populacija. Ona u svim zemljama nudi način povećanja pravednosti u pristupu zdravstvenoj zaštiti i djelotvornosti načina korištenja sredstava. Primarna zdravstvena zaštita je cjelovito obuhvaćala zdravlje što je uvelike prelazilo uski medicinski model. Ona je prepoznavala da mnogi korijenski uzroci bolesti leže izvan kontrole zdravstvenog sektora i kao s takvima se mora boriti cjelokupno društvo. Na taj bi se način postiglo nekoliko ciljeva: bolje zdravlje, manje bolesti, veća pravednost i značajna poboljšanja u funkcioniranju zdravstvenih sustava.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja