Znanje medicinskih sestara o utjecaju hospitalizacije na djecu i pripremi za medicinske postupke (Nurses' knowledge towards influence of hospitalization on children and preparation for medical procedures)

Mirna Kostović Srezentić, Željka Gavran

Sažetak


Cilj ovog istraživanja bio je ispitati znanje i stavove medicinskih sestara o utjecaju hospitalizacije na djecu i pripremi za medicinske postupke. U ispitivanju je sudjelovalo 30 medicinskih sestara iz dva dječja odjela, u dobi od 21 do 51 godine, 20 sa srednjom, a 10 s višom školom, različite duljine staža. Anonimno ispitivanje je provedeno uz pomoć upitnika koji je osmišljen za potrebe ovog istraživanja. Upitnik se sastojao od 30 tvrdnji za koje su ispitanici trebali procijeniti jesu li točne ili netočne. Rezultati su pokazali da medicinske sestre imaju relativno dobro znanje o utjecaju hospitalizacije. Međutim, dok za neka područja o hospitalizaciji djece sve sestre daju točne odgovore (primjerice prepoznaju važnost stalnog boravka majke u bolnici, ulogu igre i crteža u izražavanju osjećaja djece i slično), za druga dio sestara ne posjeduje dovoljno znanja i ima negativne stavove (primjerice, ne uvažavanje individualnih potreba djece, nedostatak znanja o dobno-specifičnim obilježjima psihološke pripreme djece za medicinske postupke). Utvrđeno je da medicinske sestre s višom školom pokazuju bolje znanje i stavove od sestara sa završenom srednjom školom te da ne postoji povezanost između duljine radnog staža na dječjem odjelu i postignutog broja bodova na upitniku. 

Ključne riječi


hospitalizacija djece, psihološka priprema za medicinske postupke, znanje i stavovi medicinskih sestara

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja