Najavljena reforma zdravstvene zaštite – razgovor s Rankom Stevanovićem

Ranko Stevanović

Sažetak


HČJZ - Da li nam je uopće potrebna reforma i zašto reforma sada ?
Za pravu i dobru inovativnu reformu uvijek je dobro vrijeme. Ali to je tek filozofsko objašnjenje. Prava i dobra reforma potrebna nam je već više od 40 godina, tako da mogu odgovoriti da ne samo da nam je reforma potrebna, nego da se bliži čas kad će se dijelovi zdravstvenog sustava početi ozbiljno urušavati ako se dobra reforma uskoro ne provede. Svjedoci smo, na primjer, da nedostaje novaca za lijekove, da su se dijelovi preventivne skrbi, aktivne skrbi za pacijente i osiguranike već sada kompromitirali, da smo razdvojili preventivnu i kurativu za neke ugrožene skupine stanovništva, da se više bavimo tehnologijom nego ljudima, da se pacijenti ponašaju kao da pretrage liječe, nakon pretraga se ne pridržavaju propisane terapije i preporuka liječnika, da ne postoji usklađenost privatnog i javnog zdravstva itd. Napominjem da geneza nagomilavanja problema u zdravstvenom sustavu počinje sredinom i koncem 60-tih godina prošlog stoljeća i da se do sada nije provela niti jedna reforma koja bi odgovarala osnovnoj definiciji reforme, već su rađeni samo manji popravci, minimalne promjene, uglavnom na području forme (a ne suštine) plaćanja usluga u zdravstvu. Kratko, moj odgovor je da, reforma nam je potrebna više nego ikada iz dva razloga, prvog koji je meni važniji, da ne živimo toliko dugo i kvalitetno koliko bismo mogli kada bismo proveli dobru inovativnu reformu, i drugi, koji, čini mi se, svi ljudi bolje prepoznaju, da su nam ukupni dugovi u zdravstvu narasli na preko 12 milijardi kuna uz prosječno godišnje povećanje od 2,5 milijardi kuna.Takav dug doći će uskoro na naplatu jer više nismo u onom starom socijalizmu gdje možemo “otpisati” 10 milijardi jer smo se dobro naučili da to znači tiskanje para, inflaciju, stagnaciju i probleme društva u kojima nema dobitnika već su svi gubitnici. Kratko, našem zdravstvu očajnički treba injekcija od 5-6 milijardi kuna godišnje, 2,5 da normalno funkcionira i 2,5 da se za 5-6 godina vrati dug, jer s ovakvim dugom i ovakvim načinima plaćanje nećemo moći niti u Europsku Uniju niti biti izvan nje. Našim pacijentima još više treba injekcija dobre skrbi da im se omogući da iziđu i labirinta organizacije i načina plaćanja koji nema za svrhu isporuku boljeg zdravlja građanima/pacijentima/osiguranicima već samo održavanje sustava i organizacije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja