Nacionalni program ranog otkrivanja raka debeloga crijeva-rad u Primorsko-goranskoj županiji

Suzana Janković, Brigita Tićac, Palmira Gregorović Kesovija, Giulia Malatestinić

Sažetak


Rak debelog crijeva  nalazi se meÄ‘u tri najÄešća sijela raka kod pripadnika oba spola u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ). GodiÅ¡nje se  u Hrvatskoj otkrije preko 2 800 novih bolesnika (prema Registru za rak Republike Hrvatske).

U 2005. godini u Primorsko-goranskoj županiji incidencija kolorektalnog karcinoma u apsolutnom broju iznosila je 188. UsporeÄ‘ujući dobno standardiziranu stopu incidencije u 2004. godini, uoÄava se velika razlika izmeÄ‘u Republike Hrvatske (55) i Primorsko-goranske županije (77).

Mortalitet od kolorektalnog karcinoma u PGŽ iznosio je 2006. godine 39, a 2007. 38/100 000 stanovnika.

Od svih Äešćih karcinoma, rak debelog crijeva najlakÅ¡e je izljeÄiv ukoliko se otkrije u ranom stadiju bolesti. PetogodiÅ¡nje preživljenje kod najranijeg stadija bolesti iznosi 90%. U drugom stadiju je petogodiÅ¡nje preživljenje  70%, a može biti i 80% ako karcinom ne probija miÅ¡ićni sloj crijeva. Kod metastatske bolesti taj broj iznosi 5%.

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debeloga crijeva u Primorsko-goranskoj županiji zapoÄeo je poÄetkom sijeÄnja 2008. godine, pozivanjem 6882 osobe roÄ‘ene 1933. i 1937 godine. Ova su godiÅ¡ta odraÄ‘ena do kraja lipnja 2008., kada je nastupila ljetna pauza i za to razdoblje ćemo prikazati rezultate.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za odradu toga programa trebao je stvoriti preduvjete i organizirati rad u MikrobioloÅ¡kom odjelu, u kojem se rade hemokult analize uzoraka, u Odjelu socijalne medicine, u kojem se nalazi besplatni telefon za pozvane osobe, upisuju nalazi i pristigli anketni upitnici, pozivaju pozitivne osobe na kolonoskopiju, prikupljaju kolonoskopski nalazi i redovno Å¡alju izvjeÅ¡taji o uÄinjenom. Trebalo je organizirati i prijem poÅ¡te, s odvajanjem koverti iz programa.  


Ključne riječi


rak debeloga crijeva, skrining, hemokult, Primorsko-goranska županija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja