Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko - podravske županije za razdoblje 2006. – 2009. godine (Action Plan on Drug Abuse Control in Virovitica-Podravina County for the Period 2006-2009)

Miroslav Venus

Sažetak


Pravo na zdrav život jedno je od temeljnih prava koje proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih konvencija, te predstavlja pravo pojedinca, a osobito djece, mladeži i obitelji, na zaštitu pred društvenim i drugim okolnostima koje pogoduju zlouporabi opojnih droga. Kako bi se to pravo ostvarilo, nužan je cjelokupan angažman svih subjekata u društvu na unaprjeđenju i provedbi programa prevencije ovisnosti, liječenja i rehabilitacije ovisnika, programa pomoći i zaštite obitelji, kao i smanjenju dostupnosti droga na svim razinama, od suzbijanja organiziranog kriminaliteta do ulične redukcije.

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za Virovitičko podravsku županiju za razdoblje od 2006. do 2009. godine predstavlja poseban oblik provedbenog plana, kojim se za mjerodavna tijela jedinice lokalne samouprave konkretiziraju ciljevi i mjere iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006.-2012. godinu, kao najvažnijeg strateškog dokumenta na području suzbijanja zlouporabe opojnih droga. Cilj koji se želi postići Akcijskim planom efikasno je, koordinirano i sustavno suzbijanje zlouporabe opojnih droga na području Virovitičko podravske županije, kao i smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica zlouporabe droga u društvu, posebice među djecom i mladima.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja