Trendovi konzumiranja droga meÄ‘u mladima VirovitiÄko - podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica-Podravina County)

Miroslav Venus, Vesna Šerepac, Siniša Brlas, Elvira Koić

Sažetak


Cilj rada bio je upoznati se s trendovima konzumiranja i dostupnosti droga meÄ‘u uÄenicima osnovnih, kao i srednjih Å¡kola VirovitiÄko podravske županije, te njihovim meÄ‘usobnim odnosom. 
Provedena je anonimna anketa o ovisnostima u 2005. i 2006. godini meÄ‘u uÄenicima 6. razreda osnovnih, te 2. razreda srednjih Å¡kola s podruÄja županije. 
U 2005. godini obrađeno je 1.998 anketnih upitnika (1.032 iz osnovnih, 966 iz srednjih škola), a u 2006. godini 1.922 anketna upitnika (1.026 iz osnovnih, 896 iz srednjih škola).
Stavljeni su u korelaciju odgovori uÄenika osnovnih, kao i srednjih Å¡kola kroz obje promatrane godine, te je analiziran i njihov meÄ‘usobni odnos. 
U 2005. godini uÄenici osnovnih Å¡kola odgovorili su da 10% njihovih kolega konzumira sredstva ovisnosti, najÄešće cigarete, marihuanu i ecstasy. Njih 68% smatra kako su sve droge jednako teÅ¡ke, u 8% sluÄajeva mogu se povezati s osobama koje nude drogu, a za njih 20% za to im treba najviÅ¡e nekoliko sati. U 2006. godini odgovorili su da 9% njihovih kolega uzima sredstva ovisnosti, najÄešće cigarete, marihuanu, ecstasy i alkohol. Njih 64% smatra kako su sve droge jednako teÅ¡ke, a u 10% sluÄajeva mogu se povezati s osobama koje nude drogu. Za njih 21% za to im treba najviÅ¡e nekoliko sati.
U 2005. godini uÄenici srednjih Å¡kola odgovorili su da 41% njihovih kolega konzumira sredstva ovisnosti, najÄešće marihuanu i ecstasy. Svega 37% ih smatra kako su sve droge jednako teÅ¡ke, u 48% sluÄajeva mogu se povezati s osobama koje nude drogu, a za njih 39% za to im treba najviÅ¡e nekoliko sati. U 2006. godini odgovorili su da 43% njihovih kolega uzima sredstva ovisnosti, najÄešće marihuanu, ecstasy, speed i kokain. Njih 47% smatra kako su sve droge jednako teÅ¡ke, 51% ih se može povezati s osobama koje nude drogu, a za 45% anketiranih za to im treba najviÅ¡e nekoliko sati.
Analiza odgovora uÄenika osnovnih Å¡kola pokazala je da se u obje anketirane generacije kao najÄešći pojavljuju isti odgovori, Å¡to kod uÄenika srednjih Å¡kola nije uvijek sluÄaj. MeÄ‘usobni odnos odgovora uÄenika osnovnih i srednjih Å¡kola pokazao je izrazitu razliku u uÄešću najÄešćih odgovora.
Iz dobivenih rezultata može se zakljuÄiti kako kod uÄenika osnovnih Å¡kola nema pomaka u trendu. Odgovori uÄenika srednjih Å¡kola upućuju na blago pogorÅ¡anje trenda konzumacije i dostupnosti droga, ali i poboljÅ¡anje trenda u poznavanju problematike ovisnosti. Zabrinjava izrazito pogorÅ¡anje situacije u srednjoÅ¡kolskoj populaciji u odnosu na uÄenike osnovnih Å¡kola.
Problem ovisnosti prisutan je već kod uÄenika u osnovnim, ali je izrazito veći u srednjim Å¡kolama. Stoga programe primarne prevencije treba poÄeti provoditi već u nižim razredima osnovnih Å¡kola, a posebice ih treba intenzivirati na prelasku u srednju Å¡kolu.

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja