Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko - podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica-Podravina County)

Miroslav Venus, Vesna Šerepac, Siniša Brlas, Elvira Koić

Sažetak


Cilj rada bio je upoznati se s trendovima konzumiranja i dostupnosti droga među učenicima osnovnih, kao i srednjih škola Virovitičko podravske županije, te njihovim međusobnim odnosom. 
Provedena je anonimna anketa o ovisnostima u 2005. i 2006. godini među učenicima 6. razreda osnovnih, te 2. razreda srednjih škola s područja županije. 
U 2005. godini obrađeno je 1.998 anketnih upitnika (1.032 iz osnovnih, 966 iz srednjih škola), a u 2006. godini 1.922 anketna upitnika (1.026 iz osnovnih, 896 iz srednjih škola).
Stavljeni su u korelaciju odgovori učenika osnovnih, kao i srednjih škola kroz obje promatrane godine, te je analiziran i njihov međusobni odnos. 
U 2005. godini učenici osnovnih škola odgovorili su da 10% njihovih kolega konzumira sredstva ovisnosti, najčešće cigarete, marihuanu i ecstasy. Njih 68% smatra kako su sve droge jednako teške, u 8% slučajeva mogu se povezati s osobama koje nude drogu, a za njih 20% za to im treba najviše nekoliko sati. U 2006. godini odgovorili su da 9% njihovih kolega uzima sredstva ovisnosti, najčešće cigarete, marihuanu, ecstasy i alkohol. Njih 64% smatra kako su sve droge jednako teške, a u 10% slučajeva mogu se povezati s osobama koje nude drogu. Za njih 21% za to im treba najviše nekoliko sati.
U 2005. godini učenici srednjih škola odgovorili su da 41% njihovih kolega konzumira sredstva ovisnosti, najčešće marihuanu i ecstasy. Svega 37% ih smatra kako su sve droge jednako teške, u 48% slučajeva mogu se povezati s osobama koje nude drogu, a za njih 39% za to im treba najviše nekoliko sati. U 2006. godini odgovorili su da 43% njihovih kolega uzima sredstva ovisnosti, najčešće marihuanu, ecstasy, speed i kokain. Njih 47% smatra kako su sve droge jednako teške, 51% ih se može povezati s osobama koje nude drogu, a za 45% anketiranih za to im treba najviše nekoliko sati.
Analiza odgovora učenika osnovnih škola pokazala je da se u obje anketirane generacije kao najčešći pojavljuju isti odgovori, što kod učenika srednjih škola nije uvijek slučaj. Međusobni odnos odgovora učenika osnovnih i srednjih škola pokazao je izrazitu razliku u učešću najčešćih odgovora.
Iz dobivenih rezultata može se zaključiti kako kod učenika osnovnih škola nema pomaka u trendu. Odgovori učenika srednjih škola upućuju na blago pogoršanje trenda konzumacije i dostupnosti droga, ali i poboljšanje trenda u poznavanju problematike ovisnosti. Zabrinjava izrazito pogoršanje situacije u srednjoškolskoj populaciji u odnosu na učenike osnovnih škola.
Problem ovisnosti prisutan je već kod učenika u osnovnim, ali je izrazito veći u srednjim školama. Stoga programe primarne prevencije treba početi provoditi već u nižim razredima osnovnih škola, a posebice ih treba intenzivirati na prelasku u srednju školu.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja