Incidencija karcinoma pluća u Virovitičko - podravskoj županiji za period 2005. - 2006. (Incidence of Lung Cancer on Territory of Virovitica-Podravina County in period from 2005 – 2006.)

Ivica Babić, Miroslav Venus, Darija Petrovčić, Hrvoje Babić

Sažetak


Cilj: karcinom bronha je kod muškaraca najčešći uzrok smrti među svim malignim tumorima. Cilj rada je istražiti incidenciju raka traheje, bronha i pluća u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom razdoblja 2005.-2006. 
Metode: podaci dobiveni iz baze podataka informatičkog sustava Zavoda za javno zdravstvo „ Sveti Rok“ Virovitica i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za razdoblje 2005.-2006. godine analizirani su retrospektivnom deskriptivnom analizom. 
Rezultati: u istraživanom periodu ukupno je registrirano 125 novootkrivenih bolesnika s karcinom pluća. Ukupna stopa incidencije na 100 000 u 2005.g. bila je 78,2, od toga 136 za muškarce i 24,7 za žene. Za 2006.g. ukupna stopa incidencije bila je 55,7 od toga za muškarce 93,7, a za žene 20,6. Incidencija raka pluća u Hrvatskoj tijekom godina je u stalnom porastu (od 22.3/100 000 u 1980.g. do 34,5 u 1996.g.). Isto je vidljivo kroz povećanje stope smrtnosti (od 25.7/100 000 u 1980.g. do 42,9 u 1996.g.). 2006. godine u Hrvatskoj je registrirano 2840 novih slučajeva raka traheje, bronha i pluća. Među njima je bilo 2182 (76,8%) muški i 658 (23,2%) žena. Ukupna standardizirana stopa smrtnosti od raka traheje, bronha i pluća za 2006. iznosila je 49,7/100 000.
Zaključak: Rezultati pokazuju povećanu incidenciju raka pluća u odnosu na incidenciju u Republici Hrvatskoj. Veliki broj pušača u Županiji i velika incidencija raka pluća ukazuju na potrebu efikasnije kampanje protiv pušenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Također je potrebno istražiti učestalost ostalih faktora rizika u općoj populaciji radi učinkovitije prevencije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja