KOPB – deskriptivna retrospektivna analiza pacijenata liječenih na Odjelu za plućne bolesti OB Virovitica u razdoblju od 2006. - 2007. (COPD: Descriptive and Retrospective Analysis of Patients that have been trated in Department of Pulmonary Diseases in

Ivica Babić, Miroslav Venus, Hrvoje Babić

Sažetak


Cilj: Kronična opstruktivne plućna bolest (KOPB) je veliki problem za pacijente i nacionalne zdravstvene sustave. KOPB je značajan uzročnik mortaliteta, morbiditeta i bolničke potrošnje diljem svjetla. To je globalni zdravstveni problem, koji će se povećavati u budućnosti (1). Rano otkrivanje, ranije započinjanje liječenja i pravilno praćenje povećava kvalitetu zdravstvene zaštite oboljelih i smanjuje potrebe za bolničkim liječenjem. Cilj je bio istražiti navedene parametre kod pacijenata koji su liječeni na Odjelu za plućne bolesti Opće bolnice Virovitica u periodu 2006.-2007. 
Metode: retrospektivnom deskriptivnom analizom za razdoblje 2006.-2007. godine analizirani su slijedeći podaci: ukupan broj liječenih bolesnika, broj pacijenata liječenih zbog KOPB, dobna i spolna struktura pacijenata, broj ostvarenih bolno-opskrbnih dana, prosječno vrijeme liječenja u bolnici i broj umrlih.
Rezultati: Tijekom analiziranog razdoblja na Odjelu ukupno je liječeno 1314 bolesnika, 260 (19,8%) ispisano je s prvom dijagnozom KOPB. Ukupno je ostvareno 14907 bolno-opskrbnih dana od čega bolesnici s KOPB čine 2771 (18,6%). Ukupni prosjek liječenja bio je 11,3 dana. Prosjek liječenja pacijenata s KOPB iznosio je 10,7 dana. 
Zaključak: KOPB je javnozdravstveni problem u Virovitičko-podravskoj županiji. Potrebno je osmisliti i provesti sustavne mjere s ciljem prevencije i ranog otkrivanja KOPB u općoj populaciji. Dodatnom edukacijom rizičnih skupina i zdravstvenog osoblja te što ranijim započinjanjem terapijskog postupka treba usporiti progresiju bolesti i smanjiti broj hospitaliziranih bolesnika.

Ključne riječi


KOPB, duljina liječenja, Virovitica

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja