Upravljanje ljudskim potencijalima i stavovi zaposlenika na primjeru Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Neven Garača, Ljerka Pavković, Anita Prelas-Kovačević

Sažetak


Polazeći od činjenice da su ljudi najvrjednija imovina s kojom neka organizacija raspolaže i da stavovi pojedinca utječu na stvaranje pozitivnog radnog okruženja, provedeno je istraživanje s ciljem da se ispitaju stavovi o radnom mjestu koje imaju zaposlenici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik, te da se na temelju dobivenih stavova ustanove potencijalni problemi i poteškoće prisutni u navedenoj zdravstvenoj ustanovi. Ispitivanje stavova zaposlenika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik provedeno je na uzorku od 68 zaposlenika.
Za ispitivanje stavova zaposlenika u ovom radu korištene su tehnike semantičkog diferencijala i upitnika. Semantički diferencijal koristio se za ispitivanje stavova zaposlenika o postojećem radnom mjestu, odnosno za utvrđivanje načina na koji svaki ponaosob percipira svoje radno mjesto, a tako i radno okruženje. 
Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da izrazito pozitivne stavove imaju nezdravstveni djelatnici, koji čine 50,56 % od ukupno zaposlenih, i zdravstveni djelatnici s visokom stručnom spremom, koji čine 13,79 % od ukupno zaposlenih zdravstvenih djelatnika. Najnegativnije stavove imaju zdravstveni djelatnici sa višom stručnom spremom koji čine 16,09 % od ukupno zaposlenih zdravstvenih djelatnika i osobe do 5 godina radnog staža. 
Uzimajući u obzir postojanje korelacije između visine osobnog dohotka, mogućnosti napredovanja i pozitivne percepcije zaposlenika prema radnom mjestu a time i radnom okruženju, menadžment organizacije trebao bi razviti adekvatan sustav motiviranja svih zaposlenika jer kvaliteta zdravstvenih usluga, između ostalog, ovisi i o stupnju zadovoljenja onog koji je pruža. 

Ključne riječi


ljudski potencijali, stavovi, semantički diferencijal

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja