Specijalistički diplomski stručni studij sestrinstva „Javno zdravstvo“

Autor(i)

  • Mara Županić

Sažetak

Javno zdravstvo je medicinska struka koja se bavi utjecajem društvenih činitelje na zdravlje i bolesti, te na organiziranje sustava zdravstvene zaštite.  "Javno zdravstvo je znanost (nauka) ili umjetnost sprečavanja bolesti, produženja života i unapređenja zdravlja kroz organizirane napore društva" (J Epidemiol Community Healt).Težnja novog zdravstva je kreiranje novog, stručnog, društvenog i etičkog okvira djelovanja javnog zdravstva nužnog za suočavanje s izazovima 21. stoljeća. Teži povezivanju politike, ekologije i zdravlja, odnosno, kreira društvenu politiku zdravlja i povezuje zdravlje s vodećim problemima razvoja, novim ekološkim izazovima i mogućnostima znanosti.Temeljni principi politike novog javnog zdravstva usmjereni su na formiranje:društvene politike zdravljastvaranju suportivne okolinerazvoju osobnih vještinareorijentaciji zdravstvene službedrugačijem pristupu istraživanjaedukaciji u novim oblicima komunikacije, testvaranju povoljnih okolinskih uvjeta za zdrav život.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi