Javnozdravstveni sadržaji u kurikulumu medicinskoga fakulteta u Zagrebu

Autor(i)

  • Klara Crnjac
  • Kristina Fišter

Sažetak

Medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj započeli su 2004. godine stvarati jedinstveni i cjeloviti Katalog znanja i vještina u kojemu bi definirali nastavno gradivo koje student medicine treba usvojiti tijekom studija. Zamišljeno je da Katalog istovremeno posluži u svrhu poboljšanja organizacije i evaluacije nastavnih sadržaja. Nastavni sadržaji kurikuluma pomno su odabrani od strane stručnjaka pojedinih područja kako bi služili obrazovanju što kompetentnijih liječnika.  Odakle uopće potreba za selekcijom određenih sadržaja, a odbacivanjem drugih? Danas kada se znanost razvija brže no što se dodiplomski studiji na medicinskim fakultetima tome prolagođavaju, teško je odrediti koja znanja i vještine student mora u svom dodiplomskom obrazovanju usvojiti, a koja “ostaviti†za specijalizaciju i ostala postdiplomska usavršavanja. To je zadaća kurikuluma – sistematizacija znanja. Kurikulumi za medicinske fakultete idealno bi trebali u svakoj zemlji biti jednaki, no to je cilj kojem se još uvijek tek teži.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi