Prilagodba sustava specijalizacija zahtjevima i preporukama Europske unije

Autor(i)

  • Katarina Sekelj-Kauzlarić
  • Aleksandar Džakula

Sažetak

Izrada programa specijalizacije jedno je od značajnih pitanja usklađivanja pravne regulative s Europskom unijom, ali i važno pitanje unapređenja kvalitete edukacije liječnika u Republici Hrvatskoj.Proces prilagodbe sustava specijalizacija zahtjevima i preporukama Europske unije službeno je započet prije nekoliko godina potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Dekanske konferencije medicinskih fakulteta u RH, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore, kao i prethodno potpisanim Sporazumom o suradnji između medicinskih fakulteta u RH te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi