Zarazne bolesti u Bjelovaru prije 95 godina – gripa

Vladimir Halauk

Sažetak


U siječnju 1890. godine pojavila se u Bjelovaru i drugim krajevima, a i u cijeloj Europi, i pošasno razmahala influenca ili pošlica lapavica. Toliko se razmahala da je logom polegla hiljade i hiljade nemoćne čeljadi. Većina ljudi je mislila da je to nova nepoznata bolest. No, stariji ljudi su pričali da je slične bolesti već bilo i prije u nas, i da ju je narod zvao prošlicom. Od godine 1890. pa sve do 1915.godine influenca se češće k nama navraćala, te nam tako dala prilike pobliže ju upoznati i proučiti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja