4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije - 169. Gerontološka tribina - Izborna skupština Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora

Autor(i)

  • Spomenka Tomek-Roksandić
  • Marica Lukić
  • Mate Ljubičić
  • Ana Deucht
  • Mara Županić
  • Dragica Š imunec
  • Sanja Blažeković Milaković
  • Nada Tomasović Mrčela
  • Zijad Duraković
  • Luka Kovačić

Sažetak

Opetovano je potvrđena izvrsna organizacija značenja 169 Gerontološke tribine s temom o; četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege i sestrinske gerijatrijske dokumentacije u domovima za starije osobe. Održana je 26. siječnja 2010.godine u organizaciji CZG ZJZ drA, Š tampar i HDZGIG HLZ-a te je ujedno   bila i Godišnja Izborna skupština HD ZGIG HLZ-a sa sljedećim dnevnim redom:1.   Otvaranje Skupštine HD ZGIG HLZ-a / 169. Gerontološke tribine CZG ZJZ „Dr.Andrija Š tampar“ i izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika2.   Izvješće stručnih aktivnosti HD ZGIG HLZ-a za razdoblje 2009.g.3.   Finacijsko izvješće za isto razdoblje4.   Rasprava o izvješćima5.   Razrješnica dosadašnjim članovima UO, predsjedniku HD ZGIG HLZ6.   Izbor Izbornog povjerenstva7.   Prijedlog za Upravni odbor, predsjednika i dopredsjednika te rizničara8.   Glasovanje9.   četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege i sestrinska gerijatrijska dokumentacija u domovima za starije osobe10. Različito

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Vijesti