Europsko istraživanje o alkoholu i ostalim drogama u školama (ESPAD)

Marina Kuzman, Iva Pejnović Franelić, Ivana Pavić Šimetin, Martina Pejak

Sažetak


Temeljni je cilj ESPAD istraživanja prikupljanje standardiziranih, međunarodno usporedivih podataka o pušenju duhana, pijenju alkohola i uporabi psihoaktivnih droga među učenicima 15-16 godina u europskim zemljama, kao i sagledavanje čimbenika koji utječu na ta ponašanja.  
Osim moguće usporedbe pojedinih zemalja u godinama istraživanja, redovito provođenje ESPAD-a u četverogodišnjim razmacima omogućava praćenje kretanja pojavnosti rizičnih ponašanja među mladima, kako u pojedinim zemljama tako i u Europi u cjelini. Rezultati pružaju objektivnu sliku situacije koja pomaže u planiranju aktivnosti preventive i tretmana. 
Praćenje trendova važno je i kao osnova za planiranje preventivnih aktivnosti u budućnosti. Spoznaje prikupljene u istraživanju mogu poslužiti kao prognostički faktor za zemlje u kojima se određene promjene još nisu dogodile, a za pretpostaviti je da će se dogoditi u budućnosti. Podatci dobiveni ESPAD istraživanjem mogu poslužiti i kao evaluacija akcijskog plana EU vezanog uz droge i alkohol. Rezultati ESPAD-a se koriste u godišnjoj publikaciji European Monitoring Centre for Drugs nad Drug Addiction (EMCDDA), Centra za praćenje ovisnosti o drogama u Europi u Lisabonu, kao službeno istraživanje o uporabi droga među adolescentima. Podatci često služe i kao podloga javnim raspravama koje su osnova planiranja preventivnih aktivnosti, a odnose se na mlade. Istraživanje se provodi u svim zemljama koje u njemu sudjeluju u isto vrijeme i istom metodologijom. Ponavljanje istraživanja u razdobljima od četiri godine omogućava praćenje kretanja pojavnosti rizičnih ponašanja među mladima, kako u pojedinim zemljama tako i u Europi u cjelini.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja