Hrvatska zdravstvena anketa 2003/10. (HZA 2003/10)

Silvije Vuletić

Sažetak


Hrvatsku zdravstvenu anketu 2003. provelo je Ministarstvo zdravstva RH u suradnji sa Školom narodnog zdravlja «Andrija Štampar» i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kao dio projekta za prevenciju kardiovaskularnih bolesti financiranog kreditom Svjetske banke. Statistics Canada sudjelovala je u projektu kao konzultant za dizajn istraživanja, statističku obradu i kvalitetu podataka. Projekt je vodio prof. S. Vuletić, uz sudjelovanje tima koji je uključio istraživače iz ŠNZ-a «A. Štampar», HZJZ-a, županijskih zavoda te niza drugih ustanova. Cilj istraživanja bio je pružiti sveobuhvatne podatke o zdravlju stanovništva Hrvatske, uključujući pristup i korištenje zdravstvene zaštite, zdravstveni status te odrednice zdravlja (pušenje, fizička aktivnost, prehrana, alkohol)  s posebnim naglaskom na kardiovaskularne bolesti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja