Zadovoljstvo roditelja učenika osnovnih i srednjih škola sadašnjim oblicima zdravstvenog odgoja u školi

Zrinka Puharić, Gordana Pavleković, Tomislav Miklić

Sažetak


U Republici Hrvatskoj sva djeca do 15-te godine su obveznici škole. Stoga je školski sistem jedino mjesto na kojem su nam učenici dostupni i koji se može na adekvatan način i sa velikom uspješnošću koristiti za provođenje zdravstvenog odgoja. Obavezni školski program u svom sadržaju ima i elemente zdravstveno-odgojnih sadržaja. U Hrvatskoj je zdravstveni odgoj integriran u obavezne i izborne predmete osnovnih i srednjih škola, posebno u predmetima Priroda i društvo, Biologija, Tjelesna i zdravstvena kultura, Psihologija,  Sociologija i Etika koji provode nastavnici  navedenih predmeta. Učenici nižih razreda osnovne škole imaju putem svojih redovnih i izbornih predmeta dovoljno zdravstveno odgojnog edukativnog sadržaja. Već u trećem razredu osnovne škole, počinju se spominjati i obrađivati bolesti ovisnosti u sklopu predmeta priroda i društvo. Satovi razrednika također obrađuju zanimljive sadržaje, no njihov uspjeh i zadovoljstvo predavanim ovisi i o razredniku, njegovim stavovima i raspoloživom vremenu. Zdravstveno odgojne teme prisutne u sadržajima navedenih predmeta. No iz nevezanog razgovora s učenicima , doznajem da nastavnici pojedine teme zaobilaze ili predaju u skraćenoj, nezanimljivoj formi.( kao npr. pubertet, spolnost i kontracepciju ), te učenici navode da im je neugodno s nastavnicima pričati o tako osjetljivim temama. Stoga je pitanje koliko se stvarno realizira ono što je navedeno. Uvidom u plan i program opće gimnazije, vidimo dovoljno zdravstveno odgojnih sadržaja u redovnom i izbornom nastavnom programu. Ovo je jedina škola u kojoj bi učenici trebali biti zadovoljni brojem sati i odgovarajućim temama. U srednjoj ekonomskoj školi u prva dva razreda postoji predmet Biologija, a nakon njega tek u četvrtom razredu predmet Sociologija. Sve je prepušteno razredniku i nositelju izbornih predmeta. Uvidom u plan i program srednje tehničke i obrtničke škole, očit je ne samo manjak već i potpun nedostatak predmeta zdravstveno odgojnog sadržaja. Uglavnom je sve prepušteno razredniku i izbornim predmetima, no kako znamo da posebno u obrtničku školu polaze učenici lošijih ocjena i motivacije, te četo markiraju sa nastave, ti učenici su  nam  osobito rizična populacija za sve ovisnička ponašanja i rani ulazak u seksualni život. Danas, međutim, postoje zahtjevi da se u škole uvede poseban predmet Zdravstveni odgoj, jedinstven u svim školama.

Ključne riječi


zdravstveni odgoj, roditelji, osnovna škola, srednja škola

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja