Analiza najčešćih dijagnoza sistematskih pregleda djece petih i osmih razreda Bjelovarsko-bilogorske županije

Z. Puharić, Lj Đermanović, A. Dobrinčić

Sažetak


Latinska riječ praevenio znači doći ranije, spriječiti. Upravo je ona korijen u složenici primarna ili preventivna medicina, kojoj je zadaća usmjerena na ograničavanje pojave bolesti kontrolom uzroka i rizičnih faktora. Još davne1924. godine donesen je pravilnik po kojem školske poliklinike imaju zadatak da se sistematskim pregledom sve školske djece iznalaze ona kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Od 1998 godine preventivne sistematske preglede školske djece rade službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo. Sistematski pregledi školske djece predstavljaju jednu od najznačajnijih preventivnih mjera primarne zdravstvene zaštite. Cilj ovih pregleda je aktivan nadzor nad rastom i razvojem, rano otkrivanje poremećaja i oboljenja te poduzimanje odgovarajućih profilaktičkih, kurativnih ili rehabilitacijskih postupaka. Sistematski pregled obuhvaća: mjerenje tjelesne težine i visine, iz kojih možemo dobiti ocjenu uhranjenosti; određivanje oštrine vida Snellenovim tablicama i ispitivanje raspoznavanje osnovnih boja Ishiharinim tablicama; posebni naglasak na pregled kralježnice i stopala, pregled štitne žlijezda, usne šupljine sa zubima, pregled srca i pluća, pregled spolovila djevojčica i dječaka te dojki u djevojčica služi za određivanje spolne zrelosti. U petom razredu se provodi kompletan sistematski pregled kojem prethodi predavanje o pubertetu i menstruacijskom ciklusu. Na pregledu se vrlo često susreće loše držanje, spuštena stopala, kariozno zubalo te iskrivljenja kralježnice koja treba razlikovati od lošeg držanja. Takva je iskrivljenja potrebno što prije korigirati jer se djeca nalaze u dobi koja prethodi najvećem zamahu rasta i mogućem pogoršanju postojećeg stanja. S djevojčicama se razgovara o nastupu prve menstruacije (menarhe) i redovitosti eventualnog ciklusa. U završnom razredu osnovne škole ponovno slijedi kompletan sistematski pregled koji uključuje i predavanje o profesionalnoj orijentaciji. S obzirom na djetetove zdravstvene mogućnosti savjetuje ga se o upisu u srednju školu.

Ključne riječi


sistematski pregled, prevencija, školska medicina, učenici

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja