Dojenačka i perinatalna smrtnost

Ivana Ceronja

Sažetak


Stopa mortaliteta dojenčadi u BBŽ od 1999.( kada je među najvišim stopama u RH) je u padu, a 2002, 2003, 2005, 2007.i 2008. ispod je prosjeka RH. U 2008. iznosi 3,3, dok je za RH 4.5. 
Prosjek za Europsku regiju 2007. je 7,95/1.000 živorođenih. Tako niska stopa mortaliteta dojenčadi u BBŽ se može protumačiti malim brojem poroda (736) jer mali je broj događaja( poroda) u malom broju populacije. Mortalitet dojenčadi ovisi o teritorijalnoj dostupnosti zdravstvene skrbi, organizaciji perinatalne skrbi i o broju žena koji se koristi mogućnošću da ide na kontrolne preglede u trudnoći, kada se može spriječiti neželjeni događaj.

Ključne riječi


Mortalitet dojenčadi

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja