Razvoj, znaÄaj i primjena statistike u zdravstvenoj zaÅ¡titi

Jasenka Ivon

Sažetak


Iako statistika ima Å¡iroku primjenu u gotovo svim djelatnostima, s njezinom primjenom u zdravstvenoj zaÅ¡titi zapoÄelo se neÅ¡to kasnije u odnosu na druge djelatnosti.

Neki izvori kazuju da je statistiÄko praćenje smrtnosti stanovniÅ¡tva u nekim engleskim gradovima poÄelo joÅ¡ u prvoj polovici XVI stoljeća. Iako nema pouzdanih podataka, pretpostavlja se da poÄeci njezine primjene sežu joÅ¡ dublje u proÅ¡lost.

Evidencija o smrtnosti stanovniÅ¡tva u engleskim gradovima može se smatrati kao poÄetak primjene i koriÅ¡tenja statistiÄke metodologije u prouÄavanju zdravstvenog stanja i zdravstvene zaÅ¡tite stanovniÅ¡tva. Dosta dugo je trajala sporadiÄna primjena statistike u zdravstvenoj zaÅ¡titi. NeÅ¡to Å¡ira primjena u meÄ‘unarodnim razmjerima poÄinje izlaskom Prve meÄ‘unarodne klasifikacije bolesti povreda i uzroka smrti 1843. godine. DonoÅ¡enje meÄ‘unarodne klasifikacije bolesti povreda i uzroka smrti predstavlja prvi ozbiljan korak u primjeni statistike u zdravstvenoj zaÅ¡titi, ali do uÄestalog koriÅ¡tenja statistike i statistiÄke metodologije u zdravstvenoj zaÅ¡titi dolazi tek krajem XIX i poÄetkom XX stoljeća. Kada govorimo o statistici nailazimo na termine predmoderne i moderne statistike. Predmoderna statistika ukljuÄuje podatke koje su zapisivali svećenici i unosili u crkvene knjige, a moderna statistika nastaje kada se država zakonski i institucijski organizira pa dolazi do prikupljanja podataka preko odreÄ‘enih institucija.


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja