Zadarsko zdravstvo u razdoblju od završetka Drugog svjetskog rata do danas (1945. – 2008.)

Boris Dželalija

Sažetak


U ovom radu, a na temelju zapisa u struÄnim Äasopisima, monografijama i knjigama, prikazujemo razvitak zadarskog zdravstva u razdoblju od zavrÅ¡etka Drugog svjetskog rata do danas (1945. – 2008.). Reorganizacija zdravstvene službe iz ratnih na minimalne mirnodopske uvjete rada poÄela je stvaranjem stacionara u Bokanjcu 1944. i otvaranjem bolnice 1945. godine. Nova organizacija na pružanju zdravstvene zaÅ¡tite sastojala se u uspostavljanju zdravstvenih stanica i ambulanti, organizaciji ljekarniÄke djelatnosti, održavanju zdravstvenih teÄajeva. Otvaranjem Gradsko-kotarske poliklinike 1948. ujedinjena je izvanbolniÄka zdravstvena djelatnost, a otvaranjem Doma zdravlja 1952. godine ujedinjena je kurativna i preventivna izvanbolniÄka djelatnost. Medicinski centar u Zadru, kao institucionalizirani oblik integralne zdravstvene zaÅ¡tite, formiran je 1962. godine. DuÅ¡evna bolnica u Zemuniku, kao Psihijatrijski odjel Zadarske bolnice, otvorena je 1949., a Psihijatrijska bolnica Ugljan, kao azil za duÅ¡evne bolesnike, 1955. godine. Djelatnost opskrbe lijekovima provodi Ljekarna Zadar od 1962. godine. 

Zavod za zaÅ¡titu zdravlja, kao ustanova za potpunu i cjelovitu preventivnu i socijalno-medicinsku zdravstvenu zaÅ¡titu, formiran je 1984. godine. Medicinski centar Zadar razdvojen je 1993. godine na Opću bolnicu i Dom zdravlja. StruÄna knjižnica Opće bolnice Zadar, struÄni Äasopis Medica Jadertina, Znanstvena jedinica i Hrvatski lijeÄniÄki zbor – podružnica Zadar omogućili su uvjete za struÄni i znanstveni rad zdravstvenih djelatnika. 

Tijekom Domovinskog rata (1991. – 1995.) zdravstvenu skrb ranjenicima i bolesnicima pružali su djelatnici u Općoj bolnici, gradskim i terenskim ambulantama i zdravstveni djelatnici angažirani u pokretnim medicinskim ekipama ukljuÄenim u borbene postrojbe Zbora narodne garde, Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova. 

U razdoblju od zavrÅ¡etka Drugog svjetskog rata do danas zadarsko zdravstvo je u stalnom usponu u stvaranju struÄnih i znanstvenih kadrova i tehniÄkoj opremljenosti.

Ključne riječi


zadarsko zdravstvo, zdravstveni djelatnici, razvitak

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja