„Zajedno za zdravlje – Strategija za EU 2020.“

Mensura Dražić, Snježana Ivčić

Sažetak


EU Otvoreni forum zdravstva 2010., Bruxelles, Charlemagne Building

Europska komisija, kroz Opću upravu za zdravstvo i zaÅ¡titu potroÅ¡aÄa, želi ukljuÄiti sve relevantne dionike kao partnere u razvoj i provedbu politike javnog zdravstva na europskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i na taj naÄin uÄiniti vidljivijim njihov doprinos u provedbi Europske zdravstvene strategije. Nakon ulaska Hrvatske u EU provedba europske politike javnog zdravstva postat će i naÅ¡ prioritet


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja