MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA BRISOVA I MIKROBIOLOŠKA ISPRAVNOST GOTOVIH JELA U RESTORANU STUDENTSKE PREHRANE U GRADU ZAGREBU

Gordana Ostrman, Jasna Bošnir, Alksandar Racz, Ivančica Kovaček

Sažetak


U radu su prikazani rezultati mikrobioloÅ¡ke pretrage uzoraka gotovih jela i rezultati mikrobioloÅ¡ke Äistoće objekta temeljeni na uzorcima koji su uzeti u restoranu studentske prehrane tijekom 2008. godine.
Na mikrobiološku pretragu uzeto je 22 uzorka gotovih jela iz dnevne ponude. Pretraženi uzorci gotovih jela pripremljeni u restoranu za prehranu studenata zadovoljavali su odredbe Pravilnika o mikrobiološkim standardima za namirnice (NN 46/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim standardima za namirnice (NN 20/01, NN 40/01, NN 125/03, NN 32/04).
Za mikrobioloÅ¡ku ocjenu objekta uzeto je Äetiri puta po 20 uzoraka brisova odnosno ukupno 80 brisova. MikrobioloÅ¡ka ocjena objekta je dobra u sva Äetiri tromjeseÄja u smislu odredbi Pravilnika o normativima mikrobioloÅ¡ke Äistoće i metode njenog odreÄ‘ivanja (NN 46/94). Rezultati 10 pretraženih uzoraka brisova uzetih sa ruku djelatnika u posrednom (5 brisova) i neposrednom dodiru sa hranom (5 brisova) su dobre mikrobioloÅ¡ke Äistoće prema odredbama Pravilnika o normativima mikrobioloÅ¡ke Äistoće i metodama njenog odreÄ‘ivanja (NN 46/94). Od ukupno uzetih 70 brisova uzetih sa radnih povrÅ¡ina, pribora, opreme, ureÄ‘aja i ruku djelatnika, 8,57% brisova ne zadovoljavaju normative mikrobioloÅ¡ke Äistoće zbog povećanog broja kolonija bakterija. 
Dobri rezultati mikrobioloÅ¡ke ispravnosti jela i dobra mikrobioloÅ¡ka Äistoća objekta u restoranu za studentsku prehranu ukazuju da zaposleno osoblje u velikoj mjeri poÅ¡tuje naÄela dobre higijenske prakse, dobre proizvoÄ‘aÄke prakse i naÄela HACCP sustava.

Ključne riječi


mikrobiološka ispravnost, namirnice, mikrobiološka čistoća, brisovi, patogeni mikroorganizmi, trovanje hranom; studentski restorani;

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja