Iskustva u provođenju Hrvatske zdravstvene ankete (HZA 08) u Domu zdravlja Zagreb – zapad - 1. dio

Božena Vrabec, Rade Novičić

Sažetak


Znanstveni projekt „Regionalizam kardiovaskularnih faktora rizika - model intervencije“ u koji su uključeni domovi zdravlja na području Hrvatske krajem 2009. godine ulazi u završnu fazu. Specifičnost ovog projekta je njegov početak 2003. godine pod nazivom „Hrvatska zdravstvena anketa (HZA)“ koja je obuhvatila 9070 ispitanika izabranih slučajnim uzorkom te nastavak istraživanja na istom uzorku tijekom 2008/2009. godine. Akcija projekta usmjerena je na ispitivanje zastupljenosti i prevenciju svih stanja kardiovaskularne rizičnosti koje mogu uzrokovati posljedice za zdravlje. Projekt su provodile medicinske sestre u patronaži. Na području Doma zdravlja Zagreb-Zapad bilo je uključeno 495 ispitanika. Kod njih je načinjena samoprocjena rizika i stupanj motiviranosti za promjenu ponašanja i usvajanje zdravijeg načina života, a kao kriterij za određivanje faktora rizika izvršeno je mjerenje visine, težine, ITM, opseg bokova, opseg struka, krvnog tlaka, glukoze u krvi, kolesterola i triglicerida, te ocjenjivanje socioekonomskog statusa i procjene navika ponašanja. Dobiveni podaci upisivani su u zdravstvenu knjižicu koja se koristi kao dokument kardiovaskularne rizičnosti ispitanika. Nakon ocjene slijedile su posjete patronažnih sestara ispitanicima radi evaluacije postignutih promjena, pružanjem podrške, osnaživanja i procjene poštivanja dogovorene intervencije. Krajem 2009. godine izvršeno je vrednovanje preventivnih postupaka i postignuća. Projekt HZA 2008/09. otvara novu spoznaju o specifičnosti KV rizika u području skrbi patronažne sestre. Upravo model intervencije primijenjen u ovom projektu daje mogućnost zajedničkog prepoznavanja najrizičnijih čimbenika, omogućuje partnerstvo korisnika i medicinske sestre u planiranju, praćenju i evaluaciji rezultata.

Ključne riječi


Hrvatska zdravstvena anketa, Kardiovaskularni rizik, Zdravstvena intervencija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja