Iskustva u provođenju Hrvatske zdravstvene ankete (HZA 08) u Domu zdravlja Zagreb – zapad - 1. dio

Božena Vrabec, Rade Novičić

Sažetak


Znanstveni projekt „Regionalizam kardiovaskularnih faktora rizika - model intervencije“ u koji su ukljuÄeni domovi zdravlja na podruÄju Hrvatske krajem 2009. godine ulazi u zavrÅ¡nu fazu. SpecifiÄnost ovog projekta je njegov poÄetak 2003. godine pod nazivom „Hrvatska zdravstvena anketa (HZA)“ koja je obuhvatila 9070 ispitanika izabranih sluÄajnim uzorkom te nastavak istraživanja na istom uzorku tijekom 2008/2009. godine. Akcija projekta usmjerena je na ispitivanje zastupljenosti i prevenciju svih stanja kardiovaskularne riziÄnosti koje mogu uzrokovati posljedice za zdravlje. Projekt su provodile medicinske sestre u patronaži. Na podruÄju Doma zdravlja Zagreb-Zapad bilo je ukljuÄeno 495 ispitanika. Kod njih je naÄinjena samoprocjena rizika i stupanj motiviranosti za promjenu ponaÅ¡anja i usvajanje zdravijeg naÄina života, a kao kriterij za odreÄ‘ivanje faktora rizika izvrÅ¡eno je mjerenje visine, težine, ITM, opseg bokova, opseg struka, krvnog tlaka, glukoze u krvi, kolesterola i triglicerida, te ocjenjivanje socioekonomskog statusa i procjene navika ponaÅ¡anja. Dobiveni podaci upisivani su u zdravstvenu knjižicu koja se koristi kao dokument kardiovaskularne riziÄnosti ispitanika. Nakon ocjene slijedile su posjete patronažnih sestara ispitanicima radi evaluacije postignutih promjena, pružanjem podrÅ¡ke, osnaživanja i procjene poÅ¡tivanja dogovorene intervencije. Krajem 2009. godine izvrÅ¡eno je vrednovanje preventivnih postupaka i postignuća. Projekt HZA 2008/09. otvara novu spoznaju o specifiÄnosti KV rizika u podruÄju skrbi patronažne sestre. Upravo model intervencije primijenjen u ovom projektu daje mogućnost zajedniÄkog prepoznavanja najriziÄnijih Äimbenika, omogućuje partnerstvo korisnika i medicinske sestre u planiranju, praćenju i evaluaciji rezultata.

Ključne riječi


Hrvatska zdravstvena anketa, Kardiovaskularni rizik, Zdravstvena intervencija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja