Provedba prvog ciklusa nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Zadarskoj županiji

Anđelka Gverić

Sažetak


Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi pokrenulo je u rujnu 2006. god. «Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke», u sklopu kojega je ženama u dobi od 50 do 69 godina starosti omogućeno obaviti mamografsko snimanje dojki, svake druge godine.
Nacionalni programa ranog otkrivanja raka dojke na podruÄju Zadarske županije koordinira Služba za socijalnu medicinu i javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo Zadar.
Služba provodi sljedeće aktivnosti: organizira mamografsko snimanje tj. naruÄuje i Å¡alje pozive ženama za mamografiju, prati odaziv žena, nastoji stupiti u kontakt sa ženama koje se nisu odazvale, daje savjete ženama koje se javljaju na besplatni telefon 0800 200 157, mijenja termine na zahtjev žena, prikuplja i evidentira mamografske nalaze i upitnike, prati i evaluira rezultate nalaza, provodi medijsku kampanju te u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo sudjeluje u rjeÅ¡avanju problema, u cilju Å¡to bolje uspjeÅ¡nosti i trajnosti Programa.

Ključne riječi


rak dojke, nacionalni program, Zadarska županija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja