Slobodno vrijeme, riziÄne navike i depre

Nadia Cavenago Morović, Polona Bencun Gumzej, Julia Mišlov, Margareta Mesić

Sažetak


Adolescencija je vrijeme visokog rizika za pojavu poremećaja ponaÅ¡anja i nekih oblika ovisniÄkog ponaÅ¡anja. Mada postoje dokazi porasta emocionalnih poteÅ¡koća u adolescenata razlozi promjena ponaÅ¡anja nisu dovoljno razumljivi. Ispitivali smo kako mladi koriste slobodno vrijeme, uÄestalost puÅ¡enja i pijenja alkoholnih pića, pojavu depresivnosti i korelaciju sa Å¡kolskim uspjehom.


Ključne riječi


adolescenti, rizične navike, depresivnost,slobodno vrijeme

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja