Prikaz rada Službe školske medicine

Nadia Cavenago Morović, Julija Mišlov

Sažetak


Služba za Å¡kolsku medicinu je u sustavu Zavoda za javno zdravstvo Zadar od 1998. godine. Služba putem 7 lijeÄniÄkih timova provodi specifiÄne i preventivne mjere zdravstvene zaÅ¡tite djece i mladeži osnovnih i srednjih Å¡kola te studenata na podruÄju Zadarske županije. 
NaÅ¡i timovi su stacionirani u 3 gradske ambulante, jedan tim je stacioniran u Biogradu i jedan u Benkovcu. Zbog rasprostranjenosti, razvedenosti i teže dostupnosti terena koriste se povremeno i ambulante u Pagu i prostori Doma zdravlja u GraÄacu.
Dio preventivnih aktivnosti provodi se po Å¡kolama.
Preventivnim aktivnostima obuhvaćeno je 22 702 uÄenika (15 035 osnovnih i 7 667srednjih 
Å¡kola) te 4 600 studenata.
Od 22 702 uÄenika viÅ¡e od 8 500 polazi udaljene Å¡kole na terenu, Å¡to je viÅ¡e od 1/3 uÄenika.
60 matiÄnih Å¡kola i podruÄnih Å¡kola udaljeno je viÅ¡e od 20 km od lokacije pružanja zdravstvene zaÅ¡tite.
Zadarska županija specifiÄna je i zbog zadarskog akvatorija gdje mali broj djece polazi Å¡kole na teÅ¡ko dostupnim otocima (oko 110 uÄenika na 7 udaljenih otoka). Jedino su otoci Ugljan i PaÅ¡man trajektnim linijama povezaniji s kopnom.
Općenito je Zadarska županija izuzetno razvedena i obiluje teÅ¡ko dostupnim lokacijama kao Å¡to su: GraÄac koji je od najbliže Å¡kolske ambulante udaljen 75 km, podruÄna Å¡kola Srb joÅ¡ dalje, Stankovci 60 km, a Pag 45 km.

Ključne riječi


Å¡kolska medicina, organizacija, sistematski pregledi, preventiva

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja