Ispitivanje izvorišta vode namijenjenih javnoj vodoopskrbi na području Zadarske županije u 2009. godini

Andreja Babin, Jadranka Šangulin, Zlata Dmitrović, Danijela Peroš-Pucar, Benito Pucar, Ivan Ivić

Sažetak


U siječnju 2009. godine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a na temelju prijedloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, donijelo je Plan programa monitoringa izvorišta vode namijenjenih javnoj vodoopskrbi. Plan je obuhvatio izvorišta namijenjena javnoj vodoopskrbi (od 500 i više korisnika), a potrebno ga je bilo provesti u obimu analize „C“ iz Priloga II. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („NN“ 47/08) Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao nositelj monitoringa, izradio je i dostavio Plan monitoringa izvorišta za 2009. godinu prema kojemu je u Zadarskoj županiji bilo obuhvaćeno 18 vodocrpilišta. Svako od ovih vodocrpilišta opskrbljuje više od 500 stanovnika. Svako od 12 većih vodocrpilišta u našoj Županiji opskrbljuje više od 5.000 stanovnika. Broj uzoraka koje je bilo potrebno uzeti u toku jedne godine prema čl. 13. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće je 88. Na traženje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi obavljeno je optimiziranje broja uzoraka u prvoj godini provođenja monitoringa. Na temelju toga, s područja Zadarske županije potrebno je bilo uzeti 44 uzorka vode na „C“ analizu, što iznosi 50 % od  predviđenog.
Uzorkovanje je vršeno od svibnja do prosinca 2009. godine. Vode s područja Zadarske županije uzorkovali su djelatnici Službe za zdravstvenu ekologiju, Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar je akreditirana prema normi „Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija“ - HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (Standard: ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+Ac:2006).

Ključne riječi


monitoring, izvorišta

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja