Rezultati mjerenja koncentracije peludi ambrozije na podruÄju grada Zadra u razdoblju od 2006. do 2008. godine

Danijela Peroš-Pucar, Anita Ivandić, Benito Pucar

Sažetak


Tijekom trogodiÅ¡njeg provoÄ‘enja Programa praćenja vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na podruÄju grada Zadra i njegove okolice izmjerene koncentracije peludi ambrozije ukazuju na njezinu prisutnost u ovom dijelu Republike Hrvatske te ubrzano Å¡irenje prema zapadu. S obzirom na Äinjenicu da je pelud ambrozije izrazito jak alergen i da već manje koncentracije peludi u zraku mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba, nesmetano Å¡irenje ove biljke predstavlja javno-zdravstveni problem.
Za razliku od većine korovnih biljaka, ambrozija cvate krajem ljeta, a njezina pelud prisutna je u zraku već poÄetkom kolovoza pa sve do kraja listopada. Maksimalne koncentracije peludnih zrnaca ove svojte bilježe se krajem kolovoza i poÄetkom rujna. Mjerenja koncentracije peludnih zrnaca provode se Burkardovim volumetrijskim uzorkivaÄem, a koncentracija peludi se izražava kao broj peludnih zrnaca u m³ zraka.
Na temelju rezultata ispitivanja zabilježen je porast broja peludnih zrnaca ambrozije na podruÄju grada Zadra.
Kontinuirano praćenje koncentracije peludi ambrozije u zraku omogućuje pravovremeno obavješćivanje javnosti o njezinim koncentracijama u zraku te omogućuje poduzimanje raznih akcija suzbijanja ambrozije na zadarskom podruÄju.

Ključne riječi


Ambrosia, pelud, aerobiologija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja