Kakvoća mora na morskim plažama Zadarske županije u 2009. godini

Danijela Peroš-Pucar, Anita Ivandić

Sažetak


Ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama obuhvaća ispitivanje mikrobioloških pokazatelja te opis fizikalnih, geografskih i hidroloških karakteristika mora za kupanje koji će se koristiti za izradu profila mora za kupanje na pojedinoj plaži.
Najznačajnijim indikatorima onečišćenja mora fekalnim otpadnim vodama smatraju se mikrobiološki pokazatelji. Upravo oni predstavljaju potencijalni rizik od zaraznih bolesti prilikom korištenja morske vode za rekreaciju i kupanje. Stoga je i težište ispitivanja kakvoće mora primarno usmjereno na mikrobiološke pokazatelje.
Kriterij za ocjenjivanje kakvoće mora na morskim plažama, metode ispitivanja, učestalost ispitivanja, točke uzorkovanja, način uzorkovanja i analiza morske vode propisani su Uredbom o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" br. 73/08).
Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje određuje se pojedinačna ocjena nakon svakog ispitivanja tijekom sezone, a prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja iz Uredbe (tablica 1) i izražava se u obliku: more je izvrsno, dobro ili zadovoljavajuće.

Ključne riječi


kakvoća mora, morske plaže, Zadarska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja