Akreditacija Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar

Judita Grzunov

Sažetak


Prvu akreditaciju Služba za zdravstvenu ekologiju dobila je u veljaÄi 2009. godine (ocjena je bila poÄetkom srpnja 2008. godine) kada je akreditirano 7 metoda ispitivanja. Akreditacija se dobiva na razdoblje od 5 godina, Å¡to korisnicima daje povjerenje u sigurnost i kvalitetu usluga koje pruža akreditirani laboratorij. Nakon toga se provodi postupak re-akreditacije, a u meÄ‘uvremenu se svake godine provodi nadzor od strane neovisnih ocjenitelja HAA (struÄnjaci za relevantna podruÄja ispitivanja). 
Napornim radom tijekom 2009. godine proÅ¡irili smo podruÄje akreditacije na ukupno 26 metoda ispitivanja. Služba je akreditirana za ispitivanje odabranih znaÄajki hrane, vode, mora i eluata otpada. Akreditirane metode i ispitni izvjeÅ¡taji koji se izdaju na osnovu tih ispitivanja su meÄ‘unarodno priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi. Akreditacija laboratorija predstavlja i obvezu na održavanje i poboljÅ¡avanje kvalitete usluga korisnicima naÅ¡ih usluga.
Tijekom lipnja ove godine proveden je nadzor nad akreditiranim podruÄjem od strane ocjenitelja  HAA te je uspjeÅ¡no provedeno i ocjenjivanje proÅ¡irenja podruÄja akreditacije.


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja