Grlobolja– implementacija hrvatskih nacionalnih smjernica

Ivanka Matas

Sažetak


Grlobolja je jedan od najčešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju liječniku obiteljske medicine. Pri tom se najčešće radi o virusnim infekcijama kod kojih je dovoljna simptomatska terapija. Sama dijagnoza grlobolje ne podrazumijeva automatsku primjenu antibiotika. Jedini bakterijski uzročnik za koji je indicirana antimikrobna terapija je beta hemolitički streptokok grupe A (piogeni streptokok).
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske potakla je razvoj i primjenu nacionalnih smjernica o postupku s bolesnikom pri kliničkim stanjima u kojima antimikrobna terapija ima značajnu ulogu u liječenju pa tako i razvoj smjernica za dijagnostički i terapijski pristup u slučaju grlobolje.
Svrha je ovih smjernica da u svakodnevnoj praksi pomažu u razlučivanju kliničkih slika težih streptokoknih infekcija gdje je antimikrobna terapija opravdana od onih brojnih drugih slučajeva grlobolje gdje ta terapija nije opravdana, već naprotiv, može doprinijeti razvoju rezistencije bakterija na antibiotike.

Ključne riječi


grlobolja, BHS A, smjernice, rezistencija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja