Grlobolja– implementacija hrvatskih nacionalnih smjernica

Ivanka Matas

Sažetak


Grlobolja je jedan od najÄešćih simptoma zbog kojih se pacijenti javljaju lijeÄniku obiteljske medicine. Pri tom se najÄešće radi o virusnim infekcijama kod kojih je dovoljna simptomatska terapija. Sama dijagnoza grlobolje ne podrazumijeva automatsku primjenu antibiotika. Jedini bakterijski uzroÄnik za koji je indicirana antimikrobna terapija je beta hemolitiÄki streptokok grupe A (piogeni streptokok).
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske potakla je razvoj i primjenu nacionalnih smjernica o postupku s bolesnikom pri kliniÄkim stanjima u kojima antimikrobna terapija ima znaÄajnu ulogu u lijeÄenju pa tako i razvoj smjernica za dijagnostiÄki i terapijski pristup u sluÄaju grlobolje.
Svrha je ovih smjernica da u svakodnevnoj praksi pomažu u razluÄivanju kliniÄkih slika težih streptokoknih infekcija gdje je antimikrobna terapija opravdana od onih brojnih drugih sluÄajeva grlobolje gdje ta terapija nije opravdana, već naprotiv, može doprinijeti razvoju rezistencije bakterija na antibiotike.

Ključne riječi


grlobolja, BHS A, smjernice, rezistencija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja