Akreditacija Službe za mikrobiologiju i parazitologiju

Biljana Perica

Sažetak


Služba za mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar je u prosincu 2009. godine nakon trogodišnjeg postupka pripreme dobila potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO 15189 : 2008, Medicinski laboratoriji - posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost te na taj način postala jedini akreditirani laboratorij medicinske mikrobiologije u Republici Hrvatskoj. Potvrdu o akreditaciji je izdala Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) – nacionalna služba za akreditaciju koja postupak akreditacije provodi prema Zakonu o akreditaciji (NN 158/04 i 44/05) i koja je članica potpisnica Multilateralnih sporazuma o priznavanju akreditacije (MLA) u Europskoj organizaciji za akreditaciju (EA)

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja