Mladi i sredstva ovisnosti – rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti kod djece i mladih Međimurske županije

Diana Uvodić-Đurić, Renata Kutnjak Kiš, Narcisa Slugan, Zrinka Zvornik Legen, Andreja Zadravec Baranašić, Tanja Lilić

Sažetak


UVOD

Tijekom odrastanja djeca i mladi susreću se s brojnim rizicima i izazovima među kojima su i sredstva ovisnosti. Svjedoci smo stalnog trenda porasta učestalosti korištenja alkohola i nekih drugih sredstava među mladima kako u cijelom svijetu, tako i u našoj zemlji. Pušenje, pijenje alkohola i korištenje ostalih sredstava ovisnosti u mladih adolescentne dobi česta su tema razgovora  odraslih, tema napisa u novinama  i drugih medijskih priloga .
Različite su reakcije i komentari odraslih na ovu temu i kreću se od izuzetne prestrašenosti i izbjegavanja razgovora o tome, do onih koji smatraju da je problem preuveličan i da je želja za eksperimentiranjem i probanjem nečeg novog normalan i sastavni dio odrastanja.
Svjedoci smo i transformacije uloge obitelji i škole i sve veće otuđenosti mladog čovjeka koji je sve više vremena u svom odrastanju prepušten sebi i utjecaju svojih vršnjaka .
Identificiranje najčešćih rizičnih i zaštitnih činitelja prvi je korak u planiranju  rješavanja problema, a moguće ga je započeti ako prikupimo sve potrebne podatke i saznanja o problemu kojeg želimo rješavati .
Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi učestalost, oblik i načine korištenja sredstava ovisnosti, stavove i navike koji utječu na uzimanje tih sredstava te utvrditi glavne  socijalne i psihološke čimbenike koji su u osnovi uzimanja psihoaktivnih sredstava. Također smo nastojali utvrditi kako o tome razmišljaju mladi u našoj županiji, koriste li ta sredstva u jednakoj mjeri kao i drugdje u Hrvatskoj te kako objašnjavaju razloge takvog ponašanja.

Opći ciljevi :

• sprečavanje  i smanjenje  zluouporabe alkohola, cigareta i drugih sredstava ovisnosti
• podizanje opće svijesti  i informiranje javnosti o štetnim posljedicama konzumiranja sredstava ovisnosti
• smanjenje obolijevanja, smrtnosti i opterećenja bolestima povezanih s ovisničkim ponašanjem
• smanjenje broja nesreća, naročito u prometu
• smanjenje pojave društvenih poremećaja, raspada obitelji i nasilja u obitelji
• zaštita zdravlja mladih kroz promicanje zdravih stilova života i promicanje duševnog zdravlja

Specifični ciljevi :
• ispitati učestalost i vrstu korištenja sredstava ovisnosti u populaciji učenika 7. i 8. razreda osnovne škole  i 2. razreda srednje škole
• utvrditi  glavne  socijalne i psihološke čimbenike  koji su u osnovi uzimanja sredstava ovisnosti
• ispitati stavove i  navike  učenika koji utječu na  uzimanje psihoaktivnih sredstava

Istraživanje je potaknuo Tim za zdravlje  Međimurske županije u sklopu programa «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj zajednici», a vezano uz javnozdravstveni prioritet «Prekomjerno pijenje i pušenje u mladih», odabran tijekom izrade Županijske slike zdravlja.


Ključne riječi


djeca; mladi; stavovi; navike; korištenje; sredstva ovisnosti

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja