Monitoring komaraca u gradu Zadru od 2005. do 2009. godine

Jagoda Šarunić-Gulan, Neven Mumelaš

Sažetak


Sažetak
U okviru svoje zadaće zaštite građana od vektora zaraznih bolesti i drugih štetnika koji remete mir i ugrožavaju zdravlja građana, a i ugovora o Monitoringu potpisanog s Gradom Zadrom, Odjel za DDD Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar pristupio je provođenju monitoringa na području grada Zadra od 2005 g.
Ciljevi koji su se željeli postići monitoringom su slijedeći:
Kratkoročni ciljevi:
- praćenje pojavnosti i proširenosti aedesa albopictusa na zadarskom području (gdje i koliki je broj);
a) monitoring legla komaraca Aedesa albopictusa(Stegomiya albopicta)
b) procjena proširenosti odraslih krilatica
Dugoročni ciljevi:
- izrada programa suzbijanja legla u cilju sprječavanja mogućnosti da se ovi komarci previše razmnože i udomaće te potisnu autohtone vrste
Cilj ovog istraživanja je prikazati rad Odjela za DDD Službe za epidemiologiju ZZJZ Zadarske županije koja provodi monitoring komaraca od 2005. g. kad je prvi put pronađen aedes albopictus u gradu Zadru. 
Sustavnim praćenjem, odnosno monitoriranjem ove agresivne vrste željelo se prikupiti osnovne pokazatelje koji oblikuju epidemiološku-ekološku sliku grada s ciljem očuvanja i unapređenja bitnih čimbenika koji određuju stanje u gradu Zadru gledano s pozicije javnog zdravstva.

Ključne riječi


monitoring komaraca, grad Zadar, aedes albopictus

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja