Monitoring komaraca u gradu Zadru od 2005. do 2009. godine

Jagoda Šarunić-Gulan, Neven Mumelaš

Sažetak


Sažetak
U okviru svoje zadaće zaÅ¡tite graÄ‘ana od vektora zaraznih bolesti i drugih Å¡tetnika koji remete mir i ugrožavaju zdravlja graÄ‘ana, a i ugovora o Monitoringu potpisanog s Gradom Zadrom, Odjel za DDD Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar pristupio je provoÄ‘enju monitoringa na podruÄju grada Zadra od 2005 g.
Ciljevi koji su se željeli postići monitoringom su slijedeći:
KratkoroÄni ciljevi:
- praćenje pojavnosti i proÅ¡irenosti aedesa albopictusa na zadarskom podruÄju (gdje i koliki je broj);
a) monitoring legla komaraca Aedesa albopictusa(Stegomiya albopicta)
b) procjena proširenosti odraslih krilatica
DugoroÄni ciljevi:
- izrada programa suzbijanja legla u cilju sprjeÄavanja mogućnosti da se ovi komarci previÅ¡e razmnože i udomaće te potisnu autohtone vrste
Cilj ovog istraživanja je prikazati rad Odjela za DDD Službe za epidemiologiju ZZJZ Zadarske županije koja provodi monitoring komaraca od 2005. g. kad je prvi put pronađen aedes albopictus u gradu Zadru. 
Sustavnim praćenjem, odnosno monitoriranjem ove agresivne vrste željelo se prikupiti osnovne pokazatelje koji oblikuju epidemioloÅ¡ku-ekoloÅ¡ku sliku grada s ciljem oÄuvanja i unapreÄ‘enja bitnih Äimbenika koji odreÄ‘uju stanje u gradu Zadru gledano s pozicije javnog zdravstva.

Ključne riječi


monitoring komaraca, grad Zadar, aedes albopictusHrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja