Pregled rada antirabiÄne stanice Zavoda za javno zdravstvo Zadar u razdoblju od 2004. do 2009. godine

Ivan Stipanov, Renata Žunić Sabalić

Sažetak


Zadarska županija zemljopisno je raznolika – ima planinskih dijelova (s nacionalnim parkom), ravniÄarskih, krÅ¡evitih kao i Å¡umskih predjela, tako da je bogata raznim divljim životinjskim vrstama, zbog Äega je, uz salivatiÄnu, urbana bjesnoća trajna prijetnja. Otoci naÅ¡e županije, kao uostalom i drugi otoci, oaze su saÄuvane od te opasnosti.

U ovom radu željelo se prikazati sve pacijente pregledane u antirabiÄnoj stanici Zavoda za javno zdravstvo Zadar u Å¡estogodiÅ¡njem razdoblju od 2004. do 2009. godine i utvrditi koliko ih je primilo antirabiÄnu zaÅ¡titu samo vakcinom, a koliko  je primilo i vakcinu i humani antirabiÄni imunoglobulin. Htjelo se ustanoviti i koje su sve vrste životinja zadale ugrize zbog kojih su pacijenti bili obraÄ‘eni te prikazati anatomsku distribuciju ugriznih ozljeda.


Ključne riječi


rabies, cijepljenje, ZadarHrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja