Mladi i alkohol - prikaz rezultata kvalitativnog istraživanja pijenja alkohola među mladima Međimurske županije

Diana Uvodić-Đurić, Narcisa Slugan, Andreja Zadravec Baranašić, Božena Malekoci Oletić, Tatjana Žižek

Sažetak


Uvod


Tijekom studenog i prosinca 2006. godine u Mjesecu borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti na slučajno odabranom uzorku učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola, te učenika 2. razreda srednjih škola i učeničkog doma, provedeno je kvalitativno istraživanje pijenja alkohola među mladima Međimurske županije.
Nakon učinjene «Slike zdravlja» kojom je prekomjerno pijenje alkohola i pušenje u mladih istaknuto kao jedan od pet javnozdravstvenih prioriteta u našoj županiji istraživanje je potaknuo Tim za zdravlje Međimurske županije u sklopu projekta «Zdrava županija», a proveo ga je Prošireni tim za prioritet: Prekomjerno pijenje alkohola i pušenje cigareta u mladih u suradnji sa Školom narodnog zdravlja. Rezultati su objavljeni u brošuri «Mladi i alkohol» koja je tiskana u nakladi od 500 komada i podijeljena svim osnovnim i srednjim školama u županiji te ostalim zainteresiranim institucijama i udrugama.

Cilj i metode

Cilj našeg  istraživanja bio je sagledati problem rizičnog  ponašanja mladih primjenom holističkog pristupa, uključivanjem u ispitivanje svih aktera ove pojave, a ne samo djece i mladih. Činjenicu da naša djeca odrastaju u realnom , a ne imaginarnom okruženju iskoristili smo kako bismo pokušali dobiti odgovore na pitanje zašto mladi toliko piju alkohol  kako bismo mogli planirati daljnje preventivne aktivnosti. U skladu s definicijom kvalitativnog istraživanja koje uključuje obradu svih aktera jedne pojave, istraživanje je obavljeno i na roditeljima, odgajateljima u vrtiću, učiteljima, konobarima, trgovcima, policajcima i liječnicima  .
Istraživanje je obavljeno metodom intervjua  (slobodnih razgovora) koji su snimani diktafonom, a nakon toga je napravljen ispis izjava, naravno uz pismeni pristanak roditelja maloljetnih ispitanika .
Na manjim, ali informacijski bogatim uzorcima nastojali smo prepoznati istinu dobivenu iskustvom samog ispitanika kako bismo pojavu pijenja među mladima bolje razumjeli, ( tj. mogli odgovoriti na pitanja što se događa u pojavi koju istražujemo), i shvatili ( tj. mogli odgovoriti na pitanja  zašto se to događa ) .

Vodeći računa o specifičnostima naše županije istraživanjem smo obuhvatili škole iz gornjeg, donjeg i srednjeg Međimurja, prigradske, gradske i seoske osnovne škole, te trogodišnja i četverogodišnja usmjerenja srednjih škola .
Problem smo promatrali u  lokalnoj zajednici u kojoj živimo i radimo i u kojoj mreža ljudskih odnosa i  međusobnog djelovanja sigurno ima utjecaja na sve veće širenje pojave pijenja alkohola među mladima .
Namjera nam je bila nakon kvantifikacije dobivenih rezultata definirati  načine  i područja intervencije radi suzbijanja širenja ove pojave .

Rezultati

Ispitivali smo dobre, vrlo dobre i odlične učenike osnovnih i srednjih škola . Nisu uočene razlike u navikama pijenja alkohola  među slabijim i boljim učenicima , piju i odlični učenici,  te se time pobija stereotipno mišljenje da puno piju samo problematični učenici. Čini se ipak da je navika pijenja u osnovnoj školi manje raširena među ambicioznijom djecom . Dio djece izjavio je da im  je škola lagana,  a dio djece ima velike probleme s učenjem, škola im je «mučilište» i u njoj se osjećaju loše, boje se ismijavanja zbog neznanja . 
Nisu uočene bitne razlike u navikama pijenja ovisno o vrsti, veličini ili imovnom stanju obitelji . Piju i djeca iz tzv. cjelovitih , funkcionalnih obitelji. Svi bi voljeli da ih se u obitelji ozbiljnije shvaća i poklanja  više pažnje njihovom mišljenju .
Mnogi se ne razumiju s učiteljima, a ni s roditeljima .
Većina djece druži se sa svojim vršnjacima iz škole, ulice ili svog mjesta,  a poneki imaju i starije društvo . Češće piju alkohol oni koji su skloniji družiti se sa starijima od sebe .
Sve je  raširenija pojava pijenja bez razlike prema spolu, djevojčice ponegdje piju i više nego dječaci, ali se ipak čini da u osnovnoj školi  više piju dječaci .


Ključne riječi


mladi; učenici; djeca; alkoholna pića; prekomjerno pijenje; škola; društvo; zakoni

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja