Vodeći uzroci smrti stanovnika Zadarske županije za dob 0-64 godine u razdoblju od 2000. do 2008. godine

Ana Petrić

Sažetak


Demografska (vitalna) statistika je osnovni izvor podataka o vitalnim dogaÄ‘ajima (roÄ‘enje, smrt, vjenÄanje), koji su važni za analizu stanja i promjena koje nastaju u prirodnom kretanju stanovniÅ¡tva jedne zemlje ili užih podruÄja. Mortalitet (smrtnost), podrazumijeva općenito uÄestalost umiranja u jednom stanovniÅ¡tvu. Razina mortaliteta u jednoj zemlji izraz je kompleksnog djelovanja bioloÅ¡kih, gospodarskih i zdravstvenih Äimbenika. Podaci o mortalitetu i morbiditetu stanovniÅ¡tva, izuzetno su važni za objektivno ocjenjivanje proizvoÄ‘aÄkih sposobnosti, zdravstvenog stanja stanovniÅ¡tva, efikasnosti zdravstvene zaÅ¡tite, za politiku zdravstva i uopće za socijalnu politiku jedne zemlje. (1)
Praćenje smrtnosti osoba u dobi 0-64 godine znaÄajno je iz viÅ¡e razloga. Jedan od razloga je gubitak mladih osoba koje se tek trebaju razviti u odrasle odgovorne pojedince i koji Äine temelj budućeg druÅ¡tvenog razvoja. Zatim praćenje odraslih osoba koje Äine radnu snagu jednog druÅ¡tva, hranitelje obitelji i nosioce reproduktivnog razvoja, Å¡to će se odraziti na demografske karakteristike jedne zemlje (1).
U 2008. godini u Zadarskoj županiji broj potencijalno izgubljenih godina života zbog zloćudnih novotvorina bio je 3.074 godine, 2.917 godina zbog kardiovaskularnih bolesti, 1.950 godina zbog ozljeda, otrovanja i ostalih posljedica vanjskih uzroka smrti te 1.820 godina zbog ostalih uzroka smrti.

Ključne riječi


smrtnost, dob 0-64 godine, Zadarska županijaHrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja