Zloćudne novotvorine kao javnozdravstveni problem u Zadarskoj županiji u 2008. godini

Ana Petrić

Sažetak


bog izuzetnog druÅ¡tvenog znaÄaja malignih bolesti koji se oÄituje u velikoj uÄestalosti bolesti, smrtnosti, dugotrajnim bolovanjima i visokim troÅ¡kovima lijeÄenja, ove bolesti pripadaju skupini vodećih javnozdravstvenih problema.
Za praćenje razliÄitih bolesti u populaciji te usporedbe meÄ‘u zemljama od posebne je važnosti njihovo svrstavanje u odreÄ‘ene skupine. Prema meÄ‘unarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10) novotvorine (C00-D48) su svrstane u II skupinu, unutar kojih se nalaze zloćudne novotvorine (C00-C97). 
PredviÄ‘eni broj novih sluÄajeva raka i smrti od raka temelji se na demografskim promjenama i vremenskim trendovima. Bez promjena u sadaÅ¡njim stopama do 2030. godine broj novih sluÄajeva raka u svijetu mogao bi biti 20 milijuna, te 13 milijuna umrlih od raka. Porastom stope za 1% godiÅ¡nje broj novih sluÄajeva bio bi 26,4 milijuna i 17 milijuna umrlih od raka.
Zdravstveno-statistiÄkim praćenjem dobiveni podaci ukazuju na to da svaka Äetvrta osoba u naÅ¡oj Županiji umire od zloćudnih novotvorina. Broj novodijagnosticiranih osoba oboljelih od raka raste nakon 45-te godine, ali su prvi sluÄajevi oboljenja kod pojedinih sijela raka registrirani već u mlaÄ‘im dobnim skupinama od 25 do 29 godina.

Ključne riječi


zloćudne novotvorine, pobol, smrtnost, javnozdravstveni problem, Zadarska županijaHrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja