Retrospektivna analiza izolata βHS-B u urogenitalnom traktu trudnica u Međimurskoj županiji

Marijana Zadravec, Marina Payerl-Pal, Vesna Vršić Krištofić, Biserka Poje Jelenić

Sažetak


Beta hemolitički streptokok grupe B ( βHS-B ili Streptococcus agalactiae ) je i danas jedan od vodećih uzročnika pobola i smrtnosti novorođenčadi. Izvor infekcije novorođenčadi je porođajni kanal majke. Jedna od strategija za prevenciju bolesti je pretraživanje trudnica na vaginalno i rektalno nosilaštvo streptokoka B grupe i primjena odgovarajućeg antibiotika za eradikaciju u porodu.
Cilj našeg rada bio je retrospektivnom analizom dobiti podatke o stupnju vaginalne kolonizacije grupom B streptokoka kod naših trudnica.
Metode: 
U našem laboratoriju u razdoblju od 24.02.2005. do 31.12.2009. godine pretražujemo trudnice na vaginalno nosilaštvo B streptokoka od 35. do 37. tjedna trudnoće. Pritom se koristimo CDC smjernicama iz 2002. godine koje preporučaju uzimanje obrisaka vagine i rektuma i upotrebu selektivnih podloga, te preporukom Hrvatskog društva za medicinsku mikrobiologiju i parasitologiju od 07.06.2005.godine. Mi smo, zbog tehničkih razloga , uzimali samo obriske vagine, a u podatke o kolonizaciji uključili smo i sve one trudnice koje su imale pozitivne urinokulture i obriske cerviksa na βHS-B.
Rezultati: 
U navedenom vremenskom razdoblju, u našem laboratoriju, obrađeno je 2820 obrisaka introitusa vagine,od kojih je 259 bilo pozitivno ( 9 % ), a ako tome pribrojimo pozitivne urine (189 ) i pozitivne obriske cerviksa ( 33 ) dolazimo do 481 pozitivnog uzorka , odnosno 16 % kolonizacije.
Zaključak:
Učestalost βHS-B vaginalne kolonizacije u trudnica je u našoj županiji u granicama svjetskih rezultata ( 10-30 % ).

Ključne riječi


Streptococcus agalactiae ( ßHS- B,beta hemolitički streptokok grupe B ); trudnice; kolonizacija; bolest novorođenčadi

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja