Antirabična zaštita u Međimurskoj županiji u razdoblju od 2000.-2009.

Suzana Tarandek Strnad, Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla

Sažetak


UVOD

Bjesnoća je zoonoza koju uzrokuje Lyssavirus iz porodice Rhabdoviridae.
Razlikuje se 7 seroloških tipova :
Serotip 1: virus Rabiesa
Serotip 2: virus Lagos
Serotip 3: virus Mokola
Serotip 4: virus Duvenhage
Serotip 5: virus Europskog šišmiša 1
Serotip 6: virus Europskog šišmiša  2
Serotip 7: virus Australskog šišmiša 
Virus uzrokuje akutnu bolest središnjeg živčanog sustava od koje mogu oboljeti sve toplokrvne životinje i čovjek. Bjesnoća je raširena širom svijeta i  veliki je javnozdravstveni problem.
Godišnje u svijetu od nje umire preko 55 000 ljudi, a najviše u zemljama Azije i Afrike.
Razlikuju se: urbana bjesnoća, silvatična bjesnoća, bjesnoća u šišmiša i bjesnoća u ptica. 
U Hrvatskoj od 1977. g postoji silvatična bjesnoća ( osim na otocima). Posljednji slučaj urbane bjesnoće u Hrvatskoj bio je 1964. godine.


PREVENCIJA BJESNOĆE

Ranu je potrebno što prije temeljito isprati vodom i sapunom. 
Potrebno je javiti se liječniku koji će ranu adekvatno obraditi, previti i provjeriti antitetanični cjepni status.
Ukoliko je životinja dostupna nadzoru, provodi se desetodnevni veterinarski nadzor životinje.
Ako postoji indikacija provodi se imunoprofilaksa / seroprofilaksa.
Prema  Važećem Pravilniku o načinu provođenja imunizacije , seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi imunizacija može biti:

1. preekspozicijksa profilaksa
 - shema: 0-7-30
 - preporuča se veterinarima, veterinarskim tehničarima, studentima veterine, laboratorijskim tehničarima, lovcima i dr.
-bez postekspozicijske profilakse ne pruža zaštitu od bjesnoće.

2. postekspozicijska profilaksa
-essenska shema: 0-3-7-14-30
-zagrebačka shema: 0-7-21 ( 2+1+1)
-postekspozicijska shema cijepljenja prethodno cijepljene osobe po preporuci SZO : 0-3-7

HRIG ( humani rabies imunoglobulin) primjenjuje  se u dozi od 20 i.j./kg . Imunoglobulin je potrebno aplicirati što prije, po mogućnosti unutar 24 sata (svakako unutar 7dana) 


Ključne riječi


bjesnoća; epidemiologija; Međimurska županija; Antirabična ambulanta od 2000.-2009; postekspozicijska zaštita

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja