Tuberkuloza u Međimurskoj županiji u razdoblju od 2000.-2009. godine – neki epidemiološki podaci

Lidija Vrbanec Megla, Višnja Smilović, Suzana Tarandek Strnad

Sažetak


UVOD: Tuberkuloza je zarazna bolest uzrokovana  bakterijom Mycobacterium tuberculosis. Bolest se prenosi od čovjeka na čovjeka kapljičnim putem u bliskom kontaktu, udisanjem infektivnog aerosola koji nastaje iskašljavanjem direktno pozitivnog bolesnika. Infekcija M. tuberculosis ne rezultira nužno i bolešću, latentna infekcija može perzistirati u zdravoj osobi kraće ili duže vrijeme. Na oboljenje utječu bolesti i stanje obrambenog mehanizma inficirane osobe (šećerna bolest, kronične bolesti, maligne bolesti, HIV/AIDS, imunosupresivna terapija, alkoholizam, malnutricija, ovisnosti o drogama, dob inficirane osobe i dr.) te veličina infektivne doze. Prema podacima SZO u 2008. godini u svijetu se godišnje registriralo više od 9 milijuna oboljelih od tuberkuloze. U visoko razvijenim zemljama incidencija tuberkuloze  se kreće  do 10 novooboljelih na 100 000 stanovnika. Hrvatska se s incidencijom od oko 20/100 000 stanovnika ubraja u zemlje sa srednjom incidencijom. U Hrvatskoj nadzor nad tuberkulozom ima stoljetnu povijest. 1998. godine definiran je nacionalni program za borbu protiv tuberkuloze i način njegovog provođenja (u tijeku je izrada novog izmijenjenog i dopunjenog izdanja Naputka za suzbijanje i sprečavanje tuberkuloze). Osnovni ciljevi provođenja Naputka su otkriti najmanje 70% mikrobiološki dokazanih slučajeva tuberkuloze u populaciji,  izliječiti najmanje 85% oboljelih od tuberkuloze, te provođenjem djelotvornih antituberkuloznih mjera dodatno ubrzati pad stope učestalosti oboljenja od tuberkuloze na 10/100 000 stanovnika do 2015. godine, s intenzitetom od 5-10% godišnje.
CILJ: prikazati incidenciju tuberkuloze u Međimurskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku od 2000.- 2009. g.,  raspodjelu prema sijelu bolesti, letalitet od tuberkuloze, te podatke o ishodu liječenja od 2002. - 2009. godine. 
MATERIJALI I METODA: Izvor podataka su prijave zaraznih bolesti, dodatni obrazac za prijavu tuberkuloze, laboratorijska prijava BK pozitivnih bolesnika, obrazac ishoda liječenja i Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis. Podaci su obrađeni deskriptivnom epidemiološkom metodom. 
REZULTATI: Incidencija tuberkuloze od 2000.-2009. godine ima trend opadanja i za Međimursku županiju i za Republiku Hrvatsku. 

Ključne riječi


tuberkuloza; Međimurska županija; ishod liječenja; trend pada incidencije

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja